Học Phí Các Khóa Học

Khóa Làm Chủ Máy Ảnh

Học Phí: 2.000.000đ/Học viên

Đăng ký trước 7 ngày khai giảng:

Học sinh – Sinh Viên : 1.400.000 đ/Sinnh viên

Học viên 1.500.000 đ/Học viên

Khóa Nhiếp Ảnh Nâng Cao

Học Phí: 2.500.000đ/Học viên

Đăng ký trước 7 ngày khai giảng:

Học sinh – Sinh Viên : 2.200.000 đ/Sinnh viên

Học viên Cũ 1.500.000 đ/Học viên

Đăng Ký Tham Gia Lớp Học